Sổ Business

Số trang:  160&240 trang

Kích cỡ: Có nhiều kích cỡ khác nhau

Sổ bìa giả da, nẹp góc, chất lượng bền đẹp, giấy viết êm tay, không thấm nhòe.

Category:

Description

Số trang:  160&240 trang

Kích cỡ: Có nhiều kích cỡ khác nhau

Sổ bìa giả da, nẹp góc, chất lượng bền đẹp, giấy viết êm tay, không thấm nhòe.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Sổ Business”

Your email address will not be published. Required fields are marked *