Đục lỗ giấy

Đục lỗ giấy

Sản phẩm không thể thiếu trong văn phòng.

Có thể bấm lỗ được 20 tờ, 30 tờ, 50 tờ.

Chất lượng: chất lượng tốt.

Xuất xứ : Việt Nam

Bảo quản: Nhiệt độ: 10 ~ 55º C, Độ ẩm: 55 ~ 95% RH, Tránh xa nguồn nhiệt, dầu mỡ.

Description

Đục lỗ giấy

Sản phẩm không thể thiếu trong văn phòng.

Có thể bấm lỗ được 20 tờ, 30 tờ, 50 tờ.

Chất lượng: chất lượng tốt.

Xuất xứ : Việt Nam

Bảo quản: Nhiệt độ: 10 ~ 55º C, Độ ẩm: 55 ~ 95% RH, Tránh xa nguồn nhiệt, dầu mỡ.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Đục lỗ giấy”

Your email address will not be published. Required fields are marked *