Dây đeo thẻ móc sắt

Dây đeo thẻ móc sắt

Dây đeo thẻ dệt bằng lụa, bóng, mịn, đẹp. Phù hợp cho mọi đối tượng : học sinh, sinh viên, văn phòng…

Description

Dây đeo thẻ móc sắt

Dây đeo thẻ dệt bằng lụa, bóng, mịn, đẹp. Phù hợp cho mọi đối tượng : học sinh, sinh viên, văn phòng…

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Dây đeo thẻ móc sắt”

Your email address will not be published. Required fields are marked *